AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS ir APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – viena didžiausių pieno perdirbimo bendrovių Lietuvoje, siekianti būti pieno produktų gamybos ir platinimo rinkos lyderiu, įsipareigoja atsižvelgti ne tik į verslo, bet ir į socialinius bei aplinkosaugos aspektus ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos trumpalaikius bei ilgalaikius poveikius bei savo veiksmų pasekmes – kaip rinkos dalyvis, darbdavys ir kaip visuomenės narys. Bendrovei priklauso gamybiniai filialai Panevėžio pienas, Kauno pienas, Mažeikių pieninė, Pasvalio sūrinė ir logistiniai centrai Vilniuje ir Klaipėdoje. AB „Pieno žvaigždės“ aplinkos vadybos sistemos taikymo sritis taikoma šiuose objektuose vykdomiems procesams.

ĮMONĖS POLITIKA:
1. Naudoti pažangiausias gamybos technologijas, darbų organizavimą ir logistikos sprendimus, užtikrinančius aukščiausią produkcijos kokybę, autentiškumą, higienos lygį ir saugą, vykdyti produktų gamybą atitinkant klientų poreikius pagal IFS, BRC GS, FSSC 22000, Halal, Kosher, ekologiškumo;
2. Užtikrinti, kad 100% produkcijos atitiktų įmonės kokybės ir maisto saugos standartus. Įmonės kokybės standartuose produkto saugos rodikliams taikyti ne mažiau kaip 30% griežtesnes tikslines ribas nei reglamentuota teisės aktuose ir/ar normatyviniuose dokumentuose;
3. Palaikyti ir nuolat gerinti maisto saugos kultūrą, maisto saugos standartus, kokybės vadybos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemas;
4. Tausoti aplinką, taikyti prioritetą ne tik imonėje, bet visos ciklo metu aplinką neteršiančioms technologijoms;
5. Pateikti vartotojų lūkesčius atitinkantį galutinį gaminį mažiausių kaštų principu.

Prioritetai teikiami pagal politikoje išvardintą eiliškumą.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:
•Skatinti pagarbą žmogui, darbuotojui, tiekėjui, partneriui;
•Nuolat tobulinti gaminių gamybos technologijas ir logistikos sprendimus;
•Šviesti, mokyti bendrovės darbuotojus, nuolat keliant jų kvalifikaciją, informuotumą bei sąmoningumą, naujinant žinias kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos ir maisto saugos klausimais, reikalaujant atsakomybės už darbo rezultatus, aiškiai informuojant juos apie jų įgaliojimus ir atsakomybes, bei glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais ir partneriais;
•Tvariai naudoti gamtinius, energetinius, kitus išteklius, tinkamai ir atsakingai tvarkyti atliekas, užtikrinti tinkamą pasirengimą galimoms avarinėms situacijoms;
•Saugoti aplinką visuose žingsniuose, viso ciklo metu;
•Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų.

Kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politika prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

ATIDARYTI PDF DOKUMENTĄ