protein Quark

Greek Amfora protein Quark Fig, 200g

protein Quark

Greek Amfora protein Quark Blueberry, 200g

protein Quark

Greek Amfora protein Quark Mango, 200g

Protein quark

Greek Amfora protein Quark Raspberry, 200g

Greek Amfora protein Quark Natural, 200g

Oatmeal

Oatmeal with Chia Seeds Black cherry, 150g

Oatmeal

Oatmeal with Chia Seeds Blueberry, 150g

Oatmeal

Oatmeal with Chia Seeds Raspberry, 150g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt strawberry and banana, 500g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt cherry and vanilla, 250g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt cherry and vanilla, 500g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt raspberry and pomegran, 250g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt raspberry and pomegran, 500g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt natural, 250g

Drinkable Greek style yogurt

Drinkable Greek style yogurt natural, 500g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Cherry, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Vanilla, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Chocolate, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Jelly, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Blueberry, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Condensed milk, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Poppy seeds, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Strawberry, Belgian chocolate coating, 40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Vanilla, Belgian chocolate coating, 4*40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Condensed milk, Belgian chocolate coating, 4*40g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Vanilla, glazed, 45g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Strawberry, glazed, 45g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Chocolate, glazed, 45g

Cream cheese bar

Cream cheese bar Condensed milk, glazed, 45g

Organic drinkable yogurt

Organic drinkable yogurt Mango and passiflorine, 330g

Organic drinkable yogurt

Organic drinkable yogurt Coffee, 330g

Organic drinkable yogurt

Organic drinkable yogurt Citrus, 330g

Organic drinkable yogurt

Organic drinkable yogurt Strawberry, 330g

Organic drinkable yogurt

Organic drinkable yogurt Raspberry, 330g

Pieno Zvaigzdes Organic Mozzarella string cheese

Organic mozzarella string cheese 20g - 270g

Kefir Drink

Greek Amfora Kefir Drink Forest fruit, 500g